DTF - INFO

 

 

DTF - Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Vanaf  1 januari 2006 heeft u geen verwijzing meer nodig voor de fysiotherapeut of manueel therapeut.
Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak maken bij uw huisarts, maar het hoeft in principe niet meer.
Het voordeel hiervan is, dat u zo direct bij de fysiotherapeut of manueel therapeut terecht kunt en dus direct kunt beginnen met werken aan uw herstel.
De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coordinatie van uw zorg.
De fysiotherapeut of manueel therapeut zal de huisarts informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.
Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut of manueel therapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit dat wil zeggen hij stelt eerst via een aantal vragen en een lichamelijk onderzoek vast of u bij hem aan het juiste adres bent.
Zo niet dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar uw huisarts of collega’s met wie hij samenwerkt.
Wanneer u wel behandeld kunt worden, dan kunt u meteen aan de slag, zodat u sneller herstelt.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden deze screening.

Als heeft zich bij onze praktijk gemeld en u wilt graag een fysiotherapeut consulteren zonder verwijzing van een huisarts of specialist.
Graag willen wij u nu uitleggen wat u van ons kunt verwachten en wij van u verwachten. Om te beginnen heeft u hier de mogelijkheid om een intakeformulier te gebruiken

aanmeldingsformulier

en om de betalingsvoorwaarden te bekijken. betalingsvoorwaarden

Het aanmeldingsformulier dient u geheel ingevuld samen met uw verzekeringsbewijs en indentiteitskaart of rijbewijs op de afspraak mee te brengen.

Voorlichting Directe Toegankelijkheid FYSIOTHERAPIE

Hoe werken de vergoedingen voor fysiotherapie in 2016 ?
Voor wie 18 jaar of ouder is, worden de behandelingen voor fysiotherapie vergoed uit een aanvullende verzekering.
Kijk zelf in de voorwaarden op hoeveel behandelingen u per jaar recht heeft.
Uitzondering hierop zijn de behandelingen voor aandoeningen die voorkomen op de lijst Borst.
Dit is een lijst met chronische en langdurige aandoeningen. Indien u een chronisch indicatie heeft gekregen van uw behandelend arts, mag de fysiotherapeut u voor een langere periode behandelen.
In dit geval worden de behandelingen vergoed vanaf de twintigste behandelingen uit de basisverzekering. De eerste twintig behandelingen worden vergoed uit uw aanvullende verzekering.
Het is dus zaak dat u goed kijkt naar uw pakket met aanvullende verzekeringen en weet of al de twintig behandelingen vergoed worden of een deel daarvan.
Omdat veel pakketten per 1 januari weer aangepast zijn / worden, heeft u nu de gelegenheid om deze te vergelijken en eventueel over te stappen naar een ander pakket of zorg-verzekeraar.
Natuurlijk kijkt u bij een vergelijking naar het hele pakket en niet alleen naar de vergoedingen voor fysiotherapie. Indien u van zorgverzekeraar verandert, geeft u dat dan aan ons door ? Wij horen dit niet van uw verzekeraar.
Een overzicht van alles wat met fysiotherapie en verzekering te maken heeft vindt u op de sites
www.zorgverzekeraars.nl en www.fysiotherapie.nl.

Eigen bijdrage.

De eigen bijdrage voor zorgkosten in 2016 bedraagt 385 euro.
Alleen indien u zorgkosten heeft die uit de basisverzekering worden vergoed, zullen deze kosten worden verrekent met uw eigen bijdrage.
In de meeste gevallen zal de fysiotherapeutische behandeling worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering en derhalve niet meetellen voor de eigen bijdrage.
Controleert u dit vooraf!!
Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie dan dient u zelf de kosten te voldoen.Zorgverzekeraars

U kunt in uw polis bij basis-en aanvullende verzekering nakijken in welke mate u zich verzekerd heeft voor fysiotherapie.
Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten.

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar, waar de praktijk geen contract mee heeft afgesloten of bent u niet verzekerd voor Fysiotherapie, dan kunt u toch behandeld worden volgens de tarieven, welke in onze praktijk ter inzage liggen.
De tarieven van de fysiotherapie kunt u vinden onder de knop: Tarieven

De KNGF-betalingsvoorwaarden en de KNGF-klachtenregeling zijn van toepassing, deze vindt u op www.fysionet.nl

Wij proberen onze website constant aan te passen en te verbeteren. Heeft u opmerkingen of aanvullingen dan kunt u die mailen naar: website@praktijk-lippebiesterfeldweg.nl

 

Those who think they have no time for bodily exercise will sooner or later have to find time for illness”      edward stan Edward Stanley