Logopedie

 

 

WANNEER LOGOPEDIE?

Een logopedist behandelt mensen met problemen op het gebied van:

Adem/stem::

 • adem- en stemproblemen bij benauwdheid
 • heesheid; een schorre stem
 • adembeheersing als voorbereiding op zingen
 • hyperventilatie
 • spreken in het openbaar (niet door alle zorgverzekeraars vergoed!)
 • stemproblemen en stemverandering o.a. bij transsexualiteit
 • Spraak::

 • stotteren
 • slissen/lispelen (interdentaliteit)
 • articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
 • dysarthrie (problemen met praten/slikken na een beroerte)
 • neusspraak
 • onduidelijk spreken
 • Taal::

 • taalontwikkelingsproblemen
 • afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte)
 • totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.)
 • dyslexie (lees- en schrijfproblemen)
 • Gehoor::

 • luistertraining (bijv. bij aanpassing van een CI = Cochleair Implantaat)
 • spraakafzien (o.a. liplezen)
 • .

  Mondmotoriek, eten en drinken::

 • overgevoeligheid in het mondgebied
 • open mondgedrag
 • eet- en drinkproblemen
 • duim-, vinger- of speenzuigen
 • slikproblemen
 • aangezichtsmotoriek
 • Dit alles voor alle voorkomende leeftijden. Binnen onze praktijk behandelen wij alle voorkomende stoornissen – uitgezonderd ernstige stotteraars en eet- en drinkproblemen bij baby’s.

  Wanneer aanmelden?:

 • Indien u 1 van bovengenoemde problemen bij uzelf of uw kind constateert;
 • Indien u zich ongerust maakt! (altijd een goede reden, al is het alleen maar om de ongerustheid weg te nemen – deze doet vaak meer kwaad dan goed);
 • Indien u door uw omgeving op 1 van bovengenoemde problemen gewezen wordt.

  Hoe aanmelden?:

  Neem contact op met uw huisarts, tandarts, orthodontist, kno-arts of kinderarts en vraag om door te verwijzen naar logopedie.
  Logopedie zit in het basispakket en wordt door alle verzekeraars vergoed!

  In bijzondere gevallen zoals dialect of tweede taalverwerving, ondersteuning bij het spreken in het openbaar en behandeling bij dyslexie (zonder verdere taalproblematiek) is vergoeding slechts bij een zeer beperkt aantal verzekeraars mogelijk en dan alleen door middel van het meest uitgebreide aanvullende pakket. In deze gevallen raden wij u aan om vooraf de verzekeringsvoorwaarden goed door te lezen of contact op te nemen met uw verzekeraar.

  Contact

  Voor verdere vragen of informatie kunt u contact met ons opnemen

  Meer (achtergrond-) informatie is te vinden op:


Logopedist: Het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie en de orale en faryngale verwerking van het eten en drinken.

Dit wordt bereikt door preventie, zorg (onderzoek, diagnostiek, opstellen behandelplan, behandeling, evaluatie), training en advies.

 • lees verder info